Schoorl

Schoorl komt in de tiende eeuw voor als Scoronlo, in 1094 als Scorla, in 1390 als Scorle en in 1639 als Schoorel. De plaatsnaam zou verwijzen naar een bos (een lo) op een hoge zandgrond bij of nabij een drassig oeverland. Het laatste is afgeleid van het Germaanse woord skaurna. In het Engels is het woord Shore ook daarvan afgeleid.
klimduin-schoorl-2 klimduin

In de duinen van Schoorl lag op de grens met Bregtdorp het internerings-kamp Schoorl, dat in 1939 was ingericht als legerkamp.

In de Tweede Wereldoorlog werd het door de Duitse bezetters gebruikt als internerings- en concentratiekamp. Eind 1941 werd het gesloten. Van de 649 Joden die werden getransporteerd naar een ander concentratiekamp overleefden er slechts twee. Een eenvoudig monument herdenkt de slachtoffers.

Het duindorp Schoorl is sinds het eind van de negentiende eeuw bekend als toeristendorp. Op veel achtererven werden al in het begin van de 20ste eeuw huisjes gebouwd die in de zomer verhuurd konden worden, en tegenwoordig zijn er verschillende vakantieparken en hotels. In Schoorl staan zowel 19e-eeuwse stolpboerderijen en arbeidershuisjes als fraaie villa’s uit de vroege 20ste eeuw op de monumentenlijst. De villa Spannenburg uit 1908 is een schaars voorbeeld van art-nouveau-architectuur waarvan zowel het exterieur als het interieur gaaf bewaard zijn gebleven.

Duinbranden

Het duin- en bosgebied tussen Bergen en Schoorl werd van augustus 2009 tot mei 2011 getroffen door branden waarbij vele honderden hectare aan natuurgebied in vlammen opgingen. Bij vrijwel elke brand werd brandstichting vermoed. Op 28 augustus 2009 evacueerde de brandweer 550 inwoners van Schoorl wegens een grote, zich uitbreidende brand in de Schoorlse duinen. Het kostte de brandweer dagen om de brand te blussen. In totaal ging 150 hectare duingebied in vlammen op.

Op 14 april 2010 brak in de duinen tussen Schoorl, Bergen en Bergen aan Zee een duinbrand uit. Door de noordoostelijke wind met windkracht 4-5 verplaatste het vuur zich richting Bergen aan Zee. De bewoners van de bebouwde kom werden daarom geëvacueerd. Vierhonderd personen werden ondergebracht in het nabijgelegen sportcentrum De Beeck. Staatsbosbeheer maakte in augustus 2010 bekend dat de branden een schade hebben veroorzaakt van zeker 2,5 miljoen euro.

De politie arresteerde begin mei 2011 na een nieuwe grote brand drie verdachten. Twee mannen bekenden twee kleine branden te hebben gesticht die dankzij ingrijpen van de brandweer snel werden gedoofd. Een derde man die werd verdacht van betrokkenheid bij andere duinbranden moest een maand later weer worden vrijgelaten. Na de aanhoudingen is in het gebied geen brand meer uitgebroken.

Rustige camping in de kop van noord Holland